03.12.2019 Uudised

Vandeadvokaat Gretta Oltjer-Timberg esines konverentsil Tööõiguse Treff 2019

Cuesta Advokaadibüroo partner Gretta Oltjer-Timberg esines ettekandega piiriülestest töösuhetest Euroopa Liidus 03.12.2019 toimunud konverentsil Tööõiguse TREFF 2019.

Peale Euroopa Liiduga ühinemist on eestlastel võimalik liikuda ühest liikmesriigist teise ning isegi elada ühes riigis, kuid töötada teises. Samuti on Eesti tööandjatel kasvanud vajadus töötajate lähetamiseks teise liikmesriiki tööülesannete täitmiseks. Töötajat lähetanud ettevõte eelistab reeglina kohaldada töösuhtele oma riigi tööõiguse sätteid, saavutades selliselt eeldatavasti ka teatava konkurentsieelise. Samas ei pruugi asukohariik olla huvitatud sellest, et nende tööturul töötab isikuid, kes ei allu nende tööõiguse regulatsioonile. Gretta Oltjer-Timberg selgitas oma ettekandes, millise riigi õigus kohaldub piiriülesele töösuhetele ning millised peavad olema minimaalsed töötingimused piiriüleste töölepingute puhul.