Käesolevad Cuesta Advokaadibüroo OÜ (edaspidi nimetatud kui „Advokaadibüroo“ või “meie”) andmekaitsetingimused (edaspidi nimetatud kui „Tingimused“) käsitlevad teie isikuandmete töötlemise sh kogumise ja kasutamise põhimõtteid kui kasutate veebilehte www.cuesta.ee või Advokaadibüroo teenuseid. Kasutades Advokaadibüroo teenuseid või veebilehte, kinnitate, et olete Andmekaitsetingimustega hoolikalt tutvunud, mõistate nende sisu ja nõustute nendega.

Me töötleme isikuandmeid alljärgnevaid põhimõtteid järgides: (1) töötleme isikuandmeid üksnes kooskõlas käesolevate Tingimustega ning asjakohaste õigusaktidega; (2) kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes käesolevates Tingimustes nimetatud eesmärkidel; (3) kogume isikuandmeid, mis on: (a) asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks; (b) õiged ja ajakohased, ning (c) säilitatud üksnes nii kaua, kui käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel tarvis.

Me kohaldame asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

Isikuandmed, mida Advokaadibüroo võib koguda ja töödelda, on Teie põhilised andmed, sealhulgas: täisnimi, sünniaeg, isikukood, elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, kliendi ja Advokaadibüroo vaheline suhtlus (e-kirjad ja telefonikõned).

Advokaadibüroo kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: õigusabiteenuse lepingu täitmiseks, õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas tööõigusalaste töötajate õiguste tagamiseks, nõusoleku alusel turunduslikel eesmärkidel. Advokaadibüroo ei töötle isikuandmeid profileerimise või muu automatiseeritud otsustamise eesmärgil.

Advokaadibüroo saadab Teile uudiskirju nõusoleku alusel, mis on antud siis kui esitate meile oma e-posti aadressi, sh veebilehel oleva kontaktiblanketti täitmisel. Sellisel juhul säilitatakse Teie isikuandmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Advokaadibürool on õigus isikuandmeid säilitada kuni lepingust või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Me  säilitame enamus juhtudel isikuandmeid seadusest sätestatud perioodi vältel tulenevalt lepinguõiguslikest, tööõiguslikest ja raamatupidamist puudutavatest õigusaktidest.

Seoses isikuandmete kogumise ja kasutamisega, on Teil järgmised õigused: õigus teabele isikuandmete kasutamise kohta, õigus andmetega tutvuda, õigus andmete parandamisele, õigus andmete kustutamisele, õigus andmete töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada vastuväiteid. 

Teie isikuandmeid kogudes ja kasutades, võime jagada Teie isikuandmetest elemente järgmistele kolmandatele osapooltele: avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama, serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad ettevõtte servereid, suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Teie ja ettevõtte vahelist suhtlust, kullerid, kes aitavad meil toimetada Teile kirju, partnerid, kelle juures oleme organiseerinud Teile kingituse, soodustuse või muu eripakkumise, muud Advokaadibüroo teenuste osutamisega seotud osapooled. Viidatud osapooled võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool, kuid ettevõte veendub, et serverid/pilveteenused, kus partnerid isikuandmeid hoiavad asuvad igal juhul Euroopa Majanduspiirkonnas.

Meie veebileht võib kasutada küpsiseid, milleks on tekstifail, mis on veebilehe poolt võib olla salvestatud kas arvutisse või sidevahendiseadmesse kui külastate veebilehte. Küpsised võimaldavad meil parandada Teile teenuste osutamise kvaliteeti. Küpsiste kasutamise piiramine võib piirata ka veebilehe kasutamise. Küpsised annavad meile sellist teavet nagu veebilehe külastajate hulk, nende külastatavad leheküljed ja meie veebilehel veedetud aeg. Lisateavet küpsiste eelistuste haldamise kohta kõige populaarsemates veebibrauserites leiab siit: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera. jne

Me võime käesolevaid Tingimusi aeg-ajalt uuendada, millest teavitame Teid kodulehe www.cuesta.ee vahendusel. 

Kui Teil on seoses käesolevaga küsimusi või kaebusi, võitke meiega ühendust kirjutades aadressile info@cuesta.ee.