Gretta Oltjer-Timberg

Partner | Vandeadvokaat

Tegevusvaldkonnad

 • Majanduskaristusõigus
 • Korruptsioonisüüteod
 • Kriminaalmenetlus
 • Õigusvastaselt tekitatud kahjuga seotud vaidlused
 • Tsiviilõiguslike vaidluste lahendamine

Haridus

 • 2013 Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (MA)
 • 2013 Uppsala ülikool, õigusteaduse vahetustudeng Euroopa Liidu õiguse erialal

Töökogemus

 • 2019-  Cuesta Advokaadibüroo partner
 • 2013-2019 Advokaadibüroo LEXTAL jurist, advokaat, vandeadvokaat
 • 2013-  AS Chemi-Pharm nõukogu liige
 • 2010-2013 AS Chemi-Pharm jurist

Muu kogemus

 • Gretta on olnud kaitsjaks mitmetes Eesti suurimates kriminaalasjades, esindades nii poliitikuid kui ettevõtjaid korruptsiooni- ja majanduskuritegude süüdistustes kõigis menetlusetappides, sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtus. Samuti on Gretta seisnud kriminaalmenetluses kannatanute huvide eest nii kriminaalmenetluse alustamisel kui kohtumenetluses kahju hüvitamise nõudes.
 • Lisaks kriminaalmenetlusele esindab Gretta kliente ka kõikides tsiviilvaidlustes, tegeledes peaasjalikult õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise küsimusega. Näiteks oli Gretta üks Eerik-Niiles Krossi esindajatest tema vaidluses Äripäevaga, kus ebaõigete andmete avaldamise vaidluses hüvitati Krossile 10 000 euro suurune mittevaraline kahju. Tegemist on Eesti õigusmaastikul suurima välja mõistetud hüvitisega ebaõigete faktiväidete avaldamise vaidluses.
 • Gretta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning tudeerinud samal ajal vahetusüliõpilasena Uppsala Ülikoolis Euroopa Liidu õiguse erialal. Seetõttu orienteerub Gretta hästi Euroopa Liidu seadusandluses ja kohtupraktikas.
 • Gretta poolt kirjutatud artikleid on avaldatud nii teadusajakirjas Juridica kui suuremates Eesti publikatsioonides.