03.04.2020 Andmekaitse

Vandeadvokaadid Lada Riisna ja Valeria Arsjuta esinesid advokaadibüroo poolt korraldatud veebiseminaril

Cuesta Advokaadibüroo partner Lada Riisna ja vandeadvokaat Valeria Arsjuta esinesid advokaadibüroo poolt korraldatud veebipõhisel seminaril isikuandmete kaitse teemadel.

Seminaril käsitleti mitmed isikuandme kaitset puudutavaid küsimusi.  Kuidas on õigesti määrata andmetöötluse aluseid? Milline on olnud senine kohtupraktika üldmääruse kohaldamisel? Milliseid sanktsioone andmekaitse järelevalveorganid siiani on määranud?

Advokaadid jagasid kogemust klientidel tekkivate küsimuste kohta ja rääkisid oma viimasest praktikast andmekaitse inspektsiooni menetlustes ja klientidele pakutud praktilistest lahendustest.