Valeria Arsjuta

Vandeadvokaat

Tegevusvaldkonnad

  • Tsiviilkohtumenetlus
  • Ühinguõigus
  • Iduettevõtted ja finantseerimine
  • Finantsõigus

Haridus

  • 2016 – Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (MA)

Töökogemus

  • 2019 – … Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaat
  • 2015 – 2019 Advokaadibüroo Bright Law jurist, advokaat

Muu kogemus

  • Valeria tegutseb eraõiguse valdkonnas, nii kliente nõustades, kui neid kohtu- ja kohtuvälistes vaidlustes esindades. Valeria on edukalt nõustanud juriidilistest isikutest kliente investeeringute kaasamisega seotud küsimustes ning selleks vajaliku õigusliku raamistiku loomises, samuti on ta nõustanud infotehnoloogia ettevõtteid krüptoraha kaevandamist ja plokiahela tehnoloogiat puudutavas. Valeria on tegelenud klientide ärimudeli regulatiivsetele nõuetele vastavuse hindamise, võimalike õiguslike riskide kaardistamise ning nende maandamisega. Ta on esindanud kliente Rahapesu Andmebüroos virtuaalvääringu vahetamise teenuse osutamise tegevuslubade taotlemisel ning virtuaalvääringu rahakotiteenuse osutamise tegevuslubade taotlemisel, aga ka Finantsinspektsioonis makseteenuse osutamise tegevusloa taotlemisel.
  • Igapäevatöös tegeleb Valeria eeskätt klientide nõustamisega ja klientide esindamisega tsiviilkohtumenetluses.