25.11.2020 Meditsiin ja ravimid Vaidluste lahendamine

Vandeadvokaadid Britta Oltjer ja Hanne-Loore Mööl esindasid ringkonnakohtus edukalt patsiendi pärijaid vaidluses Rakvere Haiglaga

Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaadid Britta Oltjer ja Hanne-Loore Mööl esindasid ringkonnakohtus edukalt patsiendi pärijaid vaidluses Rakvere Haiglaga.

Ringkonnakohus mõistis haiglalt pärijate kasuks välja mittevaralise kahju summas 12 000 eurot ning lisaks varalise kahju ja viivise.

Ringkonnakohus rõhutas oma lahendis, et tervishoiuteenuse osutaja dokumenteerimiskohustuse nõuetekohane täitmine peab võimaldama patsiendil vajaduse korral kontrollida tervishoiuteenuse osutamise sisu ja mahtu. Juhul, kui haiglasiseseid tegevusjuhiseid ei täideta, siis tuleb haiglal täita dokumenteerimiskohustuse eesmärki – ravi kontrollitavust – muul viisil.

Lisaks leidis ringkonnakohus, et haigla ei teinud kõike endast olenevat, et hoida ära patsiendi tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist. Kohus rõhutas, et tervishoiuteenuse osutajal on kohustus teha kõik endast olenev, et vähendada patsiendi kannatusi.

Kohus nentis, et kui tervishoiuteenuse osutaja rikub lepingu täitmise käigus hoolsuskohustust, jätab vajalikud analüüsid tegemata, ei jälgi patsienti piisava hoolikusega ning ei leevenda tema kannatusi viisil, mis vastaks nõutavale hoolele ning seeläbi tekib patsiendile kahju, on see hõlmatud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga ning selline kahju on tervishoiuteenuse osutajatele ette nähtav ning kuulub hüvitamisele.

Ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud ja pooltel on õigus kaevata see edasi Riigikohtusse.