Hanne-Loore Mööl

Vandeadvokaat

Tegevusvaldkonnad

 • Ühinemised ja omandamised (M&A)
 • Lepinguõigus
 • Tervishoid ja meditsiin
 • Tööõigus
 • Kohtuvaidlused

Haridus

 • 2013 Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (MA)

Töökogemus

 • 2019-… Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaat
 • 2016-2019 Advokaadibüroo LEADELL Pilv advokaat, vandeadvokaat
 • 2013-2016 Rödl & Partner Advokaadibüroo, jurist, advokaat

Muu kogemus

 • Hanne-Loore pakub õigusabi nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele, olles peamiselt spetsialiseerunud tsiviilõigusele, sh tsiviilkohtumenetlusele. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on lepinguõigus, M&A, tervishoid ja meditsiin ning tööõigus. Hanne-Loore on läbi viinud ka kliendikoolitusi nii tööõiguse, töötervishoiu ja -ohutuse kui ka piiriüleste vaidluste lahendamise valdkonnas.
 • Hanne-Loore poolt kirjutatud artikleid on avaldatud nii teadusajakirjas Juridica kui suuremates Eesti publikatsioonides.