06.01.2020 Ühinemised ja omandamised (M&A), ühinguõigus Uudised Vaidluste lahendamine

Vandeadvokaat Britta Oltjer esindas edukalt klienti Riigikohtus juhatuse liikme tagasikutsumist puudutavas vaidluses

Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaat Britta Oltjer esindas edukalt klienti Riigikohtus juhatuse liikme tagasikutsumist puudutavas vaidluses.

Riigikohus andis hiljutises lahendis (2-17-10474) juhiseid, millised on mõjuvad põhjused, mis õigustavad juhatuse liikme tagasikutsumist kohtu kaudu ning mida tuleks juhatuse liikme hoolsuskohustuse täitmisel hinnata. Riigikohus leidis, et juhatuse liikme kohtu kaudu tagasikutsumist õigustav mõjuv põhjus võib olla eelkõige tema kohustuste rikkumine. Selline kohustuste rikkumine peab olema sedavõrd oluline, et osaühingult ei saa mõistlikult eeldada, et ta taluks selle isiku edasist juhatuse liikmeks olekut. Riigikohus rõhutas seejuures, et juhatuse liikme tagasikutsumine ei saa olla õiguskaitsevahend ühingu üle kontrolli saavutamiseks.

Kokkuvõtvalt annavad selles lahendis kinnitust leidnud põhimõtted juhatuse liikmele kindluse, et juhatuse liikme tagasikutsumise nõue ei ole osanike omavaheliste või osaniku ja juhatuse liikme vaheliste erimeelsuste lahendamise abinõu. Osanike ületamatute erimeelsustega ei saa juhatuse liikme tagasikutsumist põhjendada.

Vaata lähemalt ka Britta Oltjeri teemakohast artiklit Äripäevas.