07.11.2022 Ühinemised ja omandamised (M&A), ühinguõigus

Partner Lada Riisna esines külalislektorina New Yorgis Fordham University üliõpilastele

Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner Lada Riisna andis hiljuti külalislektorina loengu New Yorgi ülikooli Fordham School of Law üliõpilastele. Oma ettekandes käsitles Lada Eesti M&A tehingute ehk ühinemised ja omandamised juriidiliste nüansside ja jurisdiktsiooniliste erinevuste võrdlevat analüüsi.