23.02.2022 Uudised

Partner Jaak Siimu ja jurist Brigitta Jõgi artikkel „Aasta algus tõi kõrgema riigilõivu”

Hiljuti ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised 2022. aasta esimeses numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu ja juristi Brigitta Jõgi artikkel „Aasta algus tõi kõrgema riigilõivu“.

Artiklis käsitletakse selle aasta alguses jõustunud muudatusi riigilõivuseaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus ja halduskohtumenetluse seadustikus. Muudatustega tõsteti kohtumenetlustes tasumisele kuuluvaid riigilõivu määrasid, et seeläbi katta osaliselt vahepeal kasvanud kohtu tegevuskulusid ning välistada senisest enam pahatahtlikud või ilmselgelt perspektiivitud kohtusse pöördumised, suunates selle asemel vaidluse osapooli otsima kohtuväliseid lahendusi. Lisaks tõsteti tsiviilkohtumenetluses maksekäsu kiirmenetlusse esitatava nõude piirmäära ning kohtu määratavas kirjalikus menetluses ja lihtmenetluses lahendatavate põhinõuete piirmäära, et suurendada lihtsustatud menetluste arvu ja niiviisi vähendada kohtute töökoormust. Artiklis käsitletakse ka muudatust, mis seondub varem Riigikohtusse pöördumisel tasumisele kuulunud kautsjoni asendamisega riigilõivuga. Viimasena on artiklis juttu kohtumenetluses dokumentide kättetoimetamise korra lihtsustamisest, et vähendada nii postikulu kui ka pahatahtlikku viivitamist dokumentide kättesaamise kinnitamisel, mis omakorda peaks kiirendama menetluse kulgu.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.