04.10.2022 Kinnisvara ja infrastruktuur

Partner Jaak Siimu artikkel „Üürivaidlustest hinnatõusu valguses“

Möödunud nädalal ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised 2022. aasta viiendas numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Üürivaidlustest hinnatõusu valguses“.

Artiklis kajastatakse äripinda üürivate ettevõtjate võimalusi taotleda üürileandjalt üürilepingu muutmist üüri suuruse osas või üürileping erakorraliselt üles öelda seoses energiahindade ja sellest tulenevalt üürileandjale tasutavate kommunaalkulude drastilise suurenemisega, mis on seadnud kahtluse alla võime üürilepingut nõuetekohaselt täita ja võib viia pikemas perspektiivis maksejõuetuse tekkimiseni. Artiklis on kohtupraktika valguses selgitatud, millised asjaolud peavad esinema ja olema üürniku poolt tõendatud, et kõne alla saaks tulla üürilepingu muutmise üle läbirääkimiste alustamine või äärmuslikemail juhtudel üürilepingu ülesütlemine.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.