20.04.2022 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Ukraina heaks annetamise maksuaspektid“

Hiljuti ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised 2022. aasta teises numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Ukraina heaks annetamise maksuaspektid“. Artikkel ilmus ka ajakirja venekeelses versioonis.

Artiklis antakse ülevaade sellest, millised on maksuõiguslikud aspektid, kui eraisikud või erinevad ühingud teevad annetusi Ukraina ja tema rahva abistamiseks seoses Venemaa alustatud sõjaga selle riigi vastu. Artiklis selgitatakse, millistel tingimustel on maksuvabad juriidiliste isikute annetused ja millistel juhtudel saavad füüsilised isikud annetamisel teha tulust mahaarvamisi. Lisaks selgitatakse käibemaksukohustusega seonduvat kauba eksportimisel humanitaarabina, sh humanitaarabina eksporditud kauba Eestis ostmisel või Euroopa Liidu välisest riigist importimisel tasutud käibemaksu tagastamise asjaolusid.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.