31.10.2022 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Töövõtuahela ja töötamise aja fikseerimine – miks ja kuidas?“

Majandusajakirja Raamatupidamisuudised 2022. aasta kuuendas ja seitsmendas numbris ilmub kahes osas Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Töövõtuahela ja töötamise aja fikseerimine – miks ja kuidas?“.

Maksukorralduse seaduses 2023. aasta 1. oktoobril jõustuvate muudatustega luuakse õiguslik alus ehitusplatsidel töövõtuahela ja töötajate töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks, et vähendada maksuriske ehitussektoris, tõhustada riiklikku järelevalvet nimetatud sektoris levinud välistööjõu kasutamise üle ning samas ka tööõnnetuste vähendamise eesmärgil töökeskkonna nõuete tagamise kontrollimiseks. Seadusse lisatud sätetega ja seaduses juba sisalduvate normide muutmisega luuakse kohustuslik aruandlus ehitussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, kuid Maksu- ja Tolliameti arendatavat andmevahetuskanalit saab tulevikus iga ettevõtja soovi korral ja koostöös maksuhalduriga kasutusele võtta ka oma ettevõtluses töötajate tööaja arvestuse vahendina, et tagada töölepingu seadusest tuleneva tööaja arvestuse pidamise kohustuse täitmine.

Millised kohustused seadusemuudatusega ehitusettevõtjatele, sealhulgas peatöövõtjale, pannakse ning kuidas töövõtuahela ja tööaja fikseerimine tehniliselt hakkab välja nägema, on võimalik lugeda artiklist.