20.04.2021 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Maksudeklaratsiooni parandamine“

2021. aasta aprillis ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised värskes numbris ilmus Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Maksudeklaratsiooni parandamine“.

Artiklis selgitatakse viidetega kohtupraktikale, kes, kuidas ja millise aja jooksul maksudeklaratsiooni parandada saab ning millised sanktsioonid rakenduvad juhul, kui seda tähtaegselt ei tehta. Detailsemalt leiavad käsitlemist järgmised küsimused:

  • Maksudeklaratsiooni parandamiseks ettenähtud aeg.
  • Deklaratsiooni parandamise tähtaja ennistamise võimalikkus.
  • Valel perioodil deklareeritud maksusumma õiguslik käsitlus.
  • Deklaratsiooni korduva parandamise võimalikkus.
  • Deklaratsioonis vormiliste puuduste kõrvaldamine ja tagajärjed mittekõrvaldamisel.
  • Sunnimeetmed deklaratsioonis paranduste esitamata jätmise eest.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.