30.05.2022 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Lubade taotlemine käibemaksuseaduse alusel“

Hiljuti ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised 2022. aasta kolmandas numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Lubade taotlemine käibemaksuseaduse alusel“.

Käibemaksuseadusest tulenevalt peab käibemaksukohustuslane mitmetel seaduses ettenähtud juhtudel saama Maksu- ja Tolliametilt loa teatud toimingute tegemiseks või õiguse saamiseks. Üldjuhul võimaldab saadud luba maksukohustuslasel kasutada üldreeglitest erinevaid põhimõtteid käibemaksuarvestuses, kuid loa saamine eeldab maksuhaldurile motiveeritud taotluse esitamist ja selle esitamiseks vajalike eelduste täitmist. Ilmunud artiklis vaadeldakse punktide kaupa neid seaduses sätestatud juhtumeid, millede esinemisel maksukohustuslane peab maksuhaldurilt luba taotlema.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.