02.11.2021 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Kontsernisiseste laenude deklareerimine langustrendis“

2021. aasta oktoobris ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised värskes numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Kontsernisiseste laenude deklareerimine langustrendis“.

2018. aasta alguses jõustunud tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega lisati tulumaksuseadusesse (TuMS) paragrahv 50², mis reguleerib tulumaksu maksmist varjatud kasumieraldistelt. Sätte kohaselt residendist äriühing maksab tulumaksu ühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Sama sätte alusel maksustatakse tulumaksuga välisriigi juriidilise isiku Eestis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasum, mis on maksustamisperioodil püsivast tegevuskohast rahalises või mitterahalises vormis välja viidud. Artiklis selgitatakse kehtestatud regulatsiooni kohaldamise aluseid, tuuakse välja Maksu- ja Tolliameti poolt avaldatud kontsernisiseste laenude deklareerimise langustrendi iseloomustav statistika ning selgitatakse laenude deklareerimise üksikasju.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.