15.05.2024 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Kinnisvaratehingud: käibemaksumuudatused“

Finants- ja õigusajakiri RUP avaldas 2024. aasta kolmandas numbris Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikli „Kinnisvaratehingud: käibemaksumuudatused“. Artiklis käsitletakse Rahandusministeeriumis valminud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõus sisalduvaid planeeritavaid maksumuudatusi, mis puudutavad kinnisasjadega tehtavate tehingute käibemaksuga maksustamist ja  põhivara soetamisel maha arvatud sisendkäibemaksu korrigeerimist. Muudatuste eesmärgiks on vähendada käibemaksu tasumise vältimise võimalusi ning lõpetada eelisolukord, mille saavad maksukohustuslased, kes hakkavad ostetud põhivara kasutama vastupidiselt algselt prognoositule maksuvaba käibe jaoks.

Täpsemalt kirjutatakse artiklis kahest olulisest muudatusest, mis seisnevad järgnevas:

  • uue ja oluliselt renoveeritud kinnisasja puhul, mille oluline osa on ehitis ehitusseadustiku tähenduses või ehitise osa, tekib edaspidi käibemaksukohustus mitte üksnes võõrandamisel enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu või enne parendatud ehitise või selle osa taaskasutuselevõttu, vaid ka ühe aasta jooksul pärast esmast kasutuselevõttu või taaskasutuselevõttu;
  • soetatud põhivara esmase kasutusele võtmisel korrigeeritakse sisendkäibemaks edaspidi täies ulatuses vastavalt põhivara tegelikule maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele vara kasutamisele võtmise maksustamisperioodil ehk teisisõnu põhivara kasutusele võtmisel tuleb teha kogu sisendkäibemaksu osas ümberarvestus lähtuvalt sellest, millisel otstarbel vara esmalt tegelikult kasutusele võetakse.

Artikkel on täismahus kättesaadav ajakirja tellijale ja portaali RUP registreeritud kasutajale.