22.01.2024 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Isikliku sõiduki kasutamise hüvitamine“

Finants- ja õigusajakiri RUP avaldas 2023. aasta kahes viimases numbris Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikli „Isikliku sõiduki kasutamise hüvitamine“ kahes osas. Artiklis antakse selgitavaid näiteid kasutades ülevaade sellest, milliste eelduste täidetuse korral on võimalik maksta selleks õigustatud isikutele hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest, millega tuleb sõitude kompenseerimisel arvestada ja kuidas hüvitise maksmine deklareerida.

Muu hulgas on artiklis juttu järgmistest teemadest:

📍 sõidukid, mille kasutamise eest hüvitist makstakse;

📍 hüvitist saama õigustatud isikute ring;

📍 hüvitise maksmise eelduseks olevad dokumendid;

📍 maksuvabalt makstava hüvitise piirmäärad;

📍 maksuvabastus elu- ja töökoha vaheliste sõitude puhul;

📍 makstava hüvitise deklareerimine.

Artiklis käsitletud teemad sisaldavad ka selgitavaid näiteid.

Artikkel on täismahus kättesaadav ajakirja tellijale ja portaali RUP registreeritud kasutajale.