13.11.2020 Maksuõigus

Partner Jaak Siim esines ettekandega Tallinna raamatupidajate konverentsil

Cuesta Advokaadibüroo partner Jaak Siim esines 12. novembril 2020 toimunud raamatupidamis- ja õigusuudisteveebi Rup.ee korraldatud Tallinna raamatupidajate konverentsil. Jaak esines ettekandega teemal „E-residentsus: kuhu laekuvad maksud?“. Ettekandes anti vastus järgmistele küsimustele:

  • Milline on e-residentide maksuõiguslik staatus?
  • Milliseid Eesti maksuhalduri e-teenuseid saab e-resident kasutada?
  • Kuidas toimub e-residendi suhtlemine maksuhalduriga?
  • Millal peab e-resident tasuma maksud Eestis ja millal mujal?
  • Millised on maksustamise erisused ettevõtlusvormide lõikes?
  • Millised on e-residentsusega kaasnevad maksuprobleemid?

Tallinna raamatupidajate konverents on raamatupidajatele ja finantsjuhtidele suunatud praktiline konverents, mis keskendub raamatupidamist, auditeerimist ja maksustamist puudutavate aktuaalsete teemade käsitlemisele. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse suurenenud leviku tõttu toimus konverents seekord veebiülekandena Kumu Kunstimuuseumist. Konverentsi kava on nähtav siin.