31.05.2023 Vaidluste lahendamine

Partner Eva Mägi artikkel “„Autojuht ei pea silmad pärani parkimistingimusi otsima“

Eilses Eesti Päevalehe arvamusrubriigis ilmus Cuesta Advokaadibüroo partneri Eva Mägi poolt kirjutatud artikkel „Autojuht ei pea silmad pärani parkimistingimusi otsima“. Vandeadvokaat Eva Mägi esindas artiklis viidatud kohtuasjas klienti, kelle vastu eraparkla parkimistrahvi nõudes hagi esitas. Kohtud nõustusid advokaadibüroo kliendiga, et eraparkla ei ole tõendanud parkimislepingu sõlmimist ja seeläbi ka leppetrahvi kokkulepet ning jätsid eraparkla poolt esitatud hagi rahuldamata. Kohtute seisukohtadest saab täpsemalt lugeda avaldatud artiklist.