02.02.2024 Riigihanked

Partner Britta Oltjer viis läbi koolituse ehitushangete teemal

Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaat Britta Oltjer viis hiljuti läbi koolituse „Ehitushanked – kuidas vältida vigu ja uuem praktika.“ Koolituste raames keskenduti ehitushangete valdkonnas tehtud uusimale praktikale, praktilistele probleemidele ja neile lahenduste otsimisele. Peamisteks käsitluse all olevateks teemadeks olid teise isiku vahenditele tuginemisega seotud probleemid praktikas, pakkujate kvalifikatsiooni kontroll ja dokumentide esitamise võimalus peale pakkumuste esitamise tähtpäeva möödumist. Ettekandes analüüsiti nii menetluslikke kui ka sisulisi küsimusi, millega iga pakkuja ja hankija peaks hanget läbi viies või pakkumust tehes arvestama.