08.11.2022 Kinnisvara ja infrastruktuur Riigihanked

Partner Britta Oltjer esineb ettekandega konverentsil „Ehituse Treff 2022″

Cuesta Advokaadibüroo partner Britta Oltjer osaleb 9. novembril toimuval ehitusvaldkonna konverentsil „Ehituse Treff 2022“. Britta ettekandes „Hankelepingud ja muutuv majanduskeskkond“ tulevad käsitlemisele hankija kohustused hankemenetluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning heidetakse põgus pilk ka riigihanke korraldamise üldpõhimõtetele. Juttu tuleb ka hankelepingute muutmise ettenägematusest majanduslanguse ja inflatsiooni tingimustes – millised asjaolud on ettenägematud ja kuidas neid sisustada. Samuti räägitakse hankija õigusest hankeleping erakorraliselt lõpetada.

Ehituse Treff on ehitusvaldkonna koostööle keskenduv konverents, kus kohal on ehitusprotsessi kõik osapooled: tellija, projekteerija, ehituse pea- ja alltöövõtja, omanikujärelevalve esindaja ning üheskoos räägitakse ja arutatakse ehitusvaldkonna praktikast ja probleemidest, võimalustest ja väljakutsetest ning sujuvast koostööst osapoolte vahel.

Addenda OÜ poolt korraldatava konverentsi kohta saab täpsemat infot siit.