13.03.2023 Äriõigus Ühinemised ja omandamised (M&A), ühinguõigus Vaidluste lahendamine

Lada Riisna ja Eva Mägi artikkel „Kohtuotsusega selgitati üldkoosoleku juhataja kohustusi“

Raamatupidamis- ja õigusuudisteveebis rup.ee ilmus 08. märtsil 2023.a Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaatide Lada Riisna ja Eva Mägi artikkel „Kohtuotsusega selgitati üldkoosoleku juhataja kohustusi“.  Avaldatud artiklis kirjutavad vandeadvokaadid ringkonnakohtu jõustunud lahendist, milles selgitati äriühingu üldkoosoleku juhataja kohustusi. Cuesta Advokaadibüroo esindas antud vaidluses äriühingut, kelle üldkoosoleku läbiviimisel mingeid rikkumisi ringkonnakohtu poolt ei tuvastatud.