21.07.2023 Vaidluste lahendamine

Eva Mägi ja Brigitta Jõgi artikkel „Venemaa kohtuotsuse mittetunnustamine ei eelda tingimata õigusabilepingu lõpetamist“.

Eesti Päevalehe arvamusrubriigis ilmus Cuesta Advokaadibüroo partneri Eva Mägi ja jurist Brigitta Jõgi poolt kirjutatud artikkel „Venemaa kohtuotsuse mittetunnustamine ei eelda tingimata õigusabilepingu lõpetamist“. Artiklis analüüsitakse kas ja mis vastuväiteid saab üldse esitada Eesti kostja Eestis toimuva Vene kohtuotsuse tunnustamise menetluse raames kui ta saab Venemaalt ilmselgelt „vale“ sisuga otsuse. Kuigi Eesti-Vene õigusabilepingus toodud võimalused kohtuotsuse sisu tõttu selle täitmisest keeldumiseks on äärmiselt piiratud, on ebaseadusliku sisuga otsuse saanud kostjal siiski teatud võimalused (eelkõige meie põhiseadusele tuginedes) sellise otsuse tunnustamisele vastu vaielda. Artiklit on võimalik lugeda siit.