25.11.2021 Äriõigus Ühinemised ja omandamised (M&A), ühinguõigus

CUESTA ühinemiste ja omandamiste (M&A) valdkonna juht ja juhtivpartner Lada Riisna selgitab Eesti äriseadustiku viimaseid muudatusi, mis lihtsustavad piiriülest äritegevust EL-is ja viivad filiaali reguleerimise kooskõlla EL-i seadustega

Artikkel selgitab äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muudatusi, mis viivad kohaliku õiguse kooskõlla EL direktiiviga 2019/1151. Filiaali registreerimine muutub lihtsamaks ja vabatahtlikuks. Kavandatavad muudatused võimaldavad välisriigi äriühingul registreerida filiaali äriregistris elektrooniliselt, esitades avalduse e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Edaspidi ei pea filiaali juhataja välisettevõtte majandusaasta aruannet eraldi äriregistrisse esitama, kuna see on huvilistele kättesaadav EL registripidaja kaudu. Filiaali likvideerimine muutub vabatahtlikuks. Nõue, et filiaali likvideerimismenetlus tuleb läbi viia enne äriregistrist kustutamist tunnistatakse kehtetuks. Lisateabe saamiseks lugege siit.