11.03.2021 Meditsiin ja ravimid Riigihanked

Cuesta Advokaadibüroo nõustas tervishoiuteenuse osutajaid Haigekassa ravi rahastamise lepingute hankes

2018. aastal korraldas Eesti Haigekassa esmakordselt ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks riigihanke. Eelnevalt sõlmiti kõik ravi rahastamise lepingud ravikindlustuse seaduse alusel.

Ravi rahastamise leping on haldusleping, millega võtab haigekassa kindlustatud isikult üle kohustuse maksta tasu tervishoiuteenuse osutamise eest vastavalt lepingus ja õigusaktides sätestatud tingimustele. Ravi rahastamise lepingu sõlmib Haigekassa tervishoiuteenuse osutajaga.

Riigihange viidi läbi sotsiaal- ja eriteenuste menetlusena, mis võimaldas hankijal võrreldes tavapärase avatud hankemenetlusega kujundada vabamalt riigihanke tingimusi. 2018. aastal läbi viidud riigihange tõi kaasa arvukalt vaidlusi ning rohkelt meediakära. Peamised etteheited seisnesid ebapiisavas hanke ettevalmistuses ning ebaõiglaste tingimuste kehtestamises, mis võimaldasid tulla turule tervishoiuteenuse osutajatel, kellel puudus lepingu sõlmimise hetkel vajalik personal, aparatuur ning ruumid, samal ajal kui mitmed vanad, tuntud ning turul pikalt tegutsenud teenuseosutajad, kes olid kvaliteetse teenuse osutamiseks investeerinud suuri summasid, jäid hankest ebaõigesti ja ebaõiglaselt kõrvale ning suure osa ravimahust haarasid enda kätte tundmatud ettevõtted. Haigekassa juhatus lubas oma avalikes sõnavõttudes, et järgmised hanked viiakse läbi paremini.

Uued hanked ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks kuulutati haigekassa poolt välja 2020 aasta suvel. Haigekassa küsis pakkujatelt enne hangete läbiviimist ettepanekuid, samuti korraldas hanke tingimuste tutvustamiseks infotunni. Erinevalt 2018. aasta hankest, viidi seekord hanked läbi erinevate erialade kaupa. Ka vaidlustusi esitati seekord oluliselt vähem ning paljud neist lõppesid kompromissiga. Selleks, et saavutada edu, tuleb harjutada ja õppida nii oma kogemusest kui varasematest vigadest.

Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaat Britta Oltjer oli Haigekassa ravi rahastamise lepingute sõlmimise hankes juriidiliseks nõustajaks osaühing Dr. Kai Noor Silmakabinet ning OÜ Silmakirurgia pakkumuste ettevalmistamisel, koostamisel ning suhtluses Haigekassaga. Silmalaser kaubamärgi all tegutsevad ettevõtted on pikima kogemusega ja suurimad laserprotseduuride teostajad Eestis, kes pakuvad patsientidele erinevaid kaasaegse silmakirurgia protseduure.