25.11.2019 Karistusõigus ja kriminaalmenetlus Uudised

Vandeadvokaat Gretta Oltjer-Timberg esindas edukalt klienti kriminaalasjas

16. oktoobril vahistati Paikre OÜ arendusjuht ja juhataja ning arestiti kolmele kahtlustatavale kuuluv vara. Lääne Ringkonnaprokuratuur alustas kriminaalasja äärmiselt innukalt, kuid Tallinna Ringkonnakohus on käesolevaks ajaks tühistanud kaks vahistamise ning kaks vara arestimise määrust, leides kõigis lahendites, et vahistamise ning vara arestimise määrustes puudub põhjendatud kuriteokahtlus kui vahistamise ja vara arestimise peamine alus. Samuti heitis ringkonnakohus Pärnu Maakohtule vara arestimise määruse tühistamisel ette, et maakohtu määrus ei vasta isegi minimaalsetele põhistamise nõuetele. Ott Suti kaitsja vandeadvokaat Gretta Oltjer-Timberg kommenteeris Õhtulehele, mis võis olla prokuratuuri jõulise tegutsemise põhjuseks.

Loe lähemalt siit!