28.07.2021 Uudised

Vandeadvokaat Eva Mägi artikkel „Riigikohus täpsustas võlatunnistuse kehtivuse eeldusi“

2021. aasta juulis ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised värskes numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaat Eva Mägi artikkel „Riigikohus täpsustas võlatunnistuse kehtivuse eeldusi“.

Kõnesolevas lahendis tõi Riigikohus muuhulgas välja, et võlatunnistuse kehtivust hinnates on kohtul omal algatusel kohustus kontrollida, kas võlatunnistus on sõlmitud tüüptingimustel või mitte, kas võlatunnistuses sisalduvad tüüptingimused on saanud lepingu osaks ning kas need tüüptingimused kehtivad.

Lisaks tuleb Riigikohtu uue lahendi valguses võlatunnistuse puhul hinnata ega võlatunnistus pole vastuolus seadusest tulenevate imperatiivsete sätetega. Näiteks kui võlatunnistuse aluseks olev algne kohustus või võlg on tekkinud töösuhte raames, siis tuleb võlatunnistuse kehtivust hinnates arvestada ka töölepingu seaduse imperatiivseid sätteid. Riigikohtu juhiste järgimine võlatunnistuse koostamisel ja selle andmisel on oluline, sest juhistega vastuolus olev võlatunnistus võib kaasa tuua selle tühisuse ning võlatunnistuse andmisega ei teki soovitud õiguslikke tagajärgi.

Eva Mägi artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.