25.03.2021 Meditsiin ja ravimid Vaidluste lahendamine

Vandeadvokaadid Britta Oltjer ja Hanne-Loore Mööl esindasid kohtus edukalt patsiendi pärijaid vaidluses Rakvere Haiglaga

Cuesta Advokaadibüroo vandeadvokaadid Britta Oltjer ja Hanne-Loore Mööl esindasid kohtus edukalt patsiendi pärijaid vaidluses Rakvere Haiglaga. Riigikohus ei võtnud 08.03.2021 Rakvere Haigla kassatsioonkaebust menetlusse. Seega jõustus lõplikult Tartu Ringkonnakohtu otsus, millega kohus tuvastas ravivea ning dokumenteerimiskohustuse rikkumise ning  mõistis välja haigla poolt tekitatud kahju. Ringkonnakohus mõistis haiglalt pärijate kasuks välja ka mittevaralise kahju.

Kohus nentis, et kui tervishoiuteenuse osutaja rikub lepingu täitmise käigus hoolsuskohustust, jätab vajalikud analüüsid tegemata, ei jälgi patsienti piisava hoolikusega ning ei leevenda tema kannatusi viisil, mis vastaks nõutavale hoolele ning seeläbi tekib patsiendile kahju, on see hõlmatud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga ning selline kahju on tervishoiuteenuse osutajatele ette nähtav ning kuulub hüvitamisele.

Loe ka täiendavat infot siit ja ka järgmisest artiklist.