22.09.2021 Maksuõigus

Partner Jaak Siimu artikkel „Lootusetu võlgnevus võib vähendada maksukohustust“

2021. aasta septembris ilmunud majandusajakirja Raamatupidamisuudised värskes numbris avaldati Cuesta Advokaadibüroo partneri Jaak Siimu artikkel „Lootusetu võlgnevus võib vähendada maksukohustust“.

Riigikogu poolt 10. veebruaril 2021. a vastu võetud käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadusega lisati käibemaksuseadusesse paragrahv, mis reguleerib maksukohustuse vähendamist. 1. jaanuaril 2022. a jõustuva paragrahviga nähakse ette võimalus käibemaksu korrigeerimiseks lootusetute võlgnevuste puhul. Kui praegu ei näe seadus ette võimalust maksmisele kuuluva käibemaksu suuruse muutmiseks olukorras, kui müüja küll kauba müüs või teenuse osutas, kuid ostja jättis kauba või teenuse eest kas täielikult või osaliselt tasumata, siis järgmisest aastast on vastav võimalus olemas. Seadusesse uue paragrahvi lisamisega võimaldatakse kauba müünud või teenuse osutanud maksukohustuslasel kindlate eelduste täidetuse korral vähendada müügil tekkinud käibemaksukohustust seoses ostja lootusetu võlgnevusega.

Detailsemalt leiavad artiklis käsitlemist järgmised küsimused:

  • Kauba müümisel või teenuse osutamisel tekkinud käibemaksukohustuse vähendamise eeldused.
  • Nõude mahakandmisest teavitamise vorm lootusetu võlgnevuse puhul.
  • Millist maksustamisperioodi mõjutab osaliselt või täielikult tasumata arve alusel arvestatud käibemaksusumma korrigeerimise aeg.
  • Tehingupoolte deklareerimiskohustus seoses käibemaksusumma korrigeerimisega.
  • Millal mahakantud nõuete puhul saab seadusemuudatusest tulenevat õigust rakendada.

Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, ilmudes 1995. aastast. Kaheksa korda aastas väljaantava ajakirja sihtgrupiks on raamatupidajad, finantsistid, audiitorid, ettevõtjad ja teised valdkonnast huvitatud isikud. Jaak Siimu artiklit on võimalik lugeda ajakirja tellijatel või raamatupidamis- ja õigusuudiste veebi rup.ee registreeritud kasutajatel.